Projekty

projektowanie ogrodu

Dzisiejszy ogród to nie tylko zielony, ale również funkcjonalny teren wokół domu, który ma służyć wypoczynkowi domowników. Doskonały projekt zagospodarowania terenu zieleni powinien zawierać wszystkie wytyczne klienta, z uwzględnieniem stylu i charakteru przestrzeni oraz propozycje zastosowania odpowiednich materiałów i rozwiązań, aby dom wraz z ogrodem tworzył spójną całość.


Jakie etapy obejmuje projektowanie ogrodu?

Profesjonalne projektowanie ogrodu obejmuje 4 etapy.

 

ikona ołówek

Etap 1

Etap 1 polega na dokładnym ustaleniu oczekiwań i preferencji dotyczących przestrzeni oraz przeprowadzeniu wizji w terenie. Ważne jest też uzyskanie od inwestora mapy do celów projektowych i ewentualnych rysunków elewacji istniejącego budynku oraz wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji fotograficznej. 

 

ikona ludziki

Etap 2

Etap 2 to zaprezentowanie klientowi dwóch różnych koncepcji projektowych, które w sposób schematyczny przedstawiają układ funkcjonalno-przestrzenny tworzonego ogrodu oraz propozycję rozmieszczenia poszczególnych grup nasadzeń.

 

ikona ludzik z kartką

Etap 3

Etap 3 to zatwierdzenie ostatecznej wersji propozycji, uwzględniającej trawniki, ciągi komunikacyjne, miejsce wypoczynku, kącik zabaw dla dzieci czy warzywnik, a także propozycje rozmieszczenia stref roślin z określaniem ich gatunków.

 

ikona ludzik z planem w kasku

Etap 4

Etap 4 to przekazanie inwestorowi dokumentu w wersji elektronicznej, zawierającego:

- projekt koncepcyjny w formie graficznej,

- projekt wykonawczy stanowiący podstawę do realizacji ogrodu,

- wykaz roślin.

Dodatkowo, na życzenie, może on być przygotowany w wersji papierowej z dołączonym: 

- projektem systemu automatycznego nadawania,

- opisem roślin,

- harmonogramem prac ogrodniczych.